Karel Hejdušek

Karel Hejdušek (21.7.1918 – 6.12.1978) vystudoval gymnázium v Prostějově a ve studiu pokračoval na učitelském ústavu v Kroměříži. Paralelně se studiem se vzdělával v hudbě (klavír, varhany, housle). Dirigování absovoval na kurzu u Dr. Zbyňka Mrkose. Karel Hejdušek působil jako dirigent prostějovských sborů Orlice a Vlastimila a založil také dětské pěvecké sbory, které vedl v letech 1950 – 1972. V roce 1946 byl ustanoven dirigentem a varhaníkem v kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově, kde působil do své smrti v roce 1978. Jako varhaník působil také v kostele sv. Jana Nepomuckého “U Milosrdných”. Pedagogicky působil na ZŠ v Kollárově ulici a jako zástupce ředitele na ZŠ na Sídlišti svobody. Zemřel předčasně 6. 12. 1978 v Prostějově. V roce 2007 mu byla in memoriam udělena Cena města Prostějova za zásluhu o kulturní život.